Label: CTI

Airto
- Fingers


10 €
CTI CTI 6028USA 1973
Airto
- Fingers


10 €
CTI CTL 18UK 1973
Airto
- Free


10 €
CTI CTI 6020USA 1972
Airto
- Free
NOTES: reissue

10 €
CTI CTI 8000USA 1979
Airto
- The Best Of...


10 €
CTI 63.044GER 1978
Airto
- Virgin Land


10 €
CTI CTL 23UK 1974
Austin, Patti
- Body Language


10 €
CTI JZ 36503USA 1980
Austin, Patti
- End Of A Rainbow


10 €
CTI 63.002GER 1976
Austin, Patti
- End Of A Rainbow


10 €
CTI CTI 5001USA 1976
Austin, Patti
- Havana Candy


10 €
CTI 63.031GER 1977
Austin, Patti
- Havana Candy


10 €
CTI CTI 7-5006USA 1977
Austin, Patti
- In My Life


10 €
CTI CTI 9009USA 1983
Austin, Patti
- Live At The Bottom Line


10 €
CTI CTI 7086USA 1978
Baker, Chet
- She Was Too Good To Me


10 €
CTI CTI 6050USA 1974
Baker, Chet
- She Was Too Good To Me


10 €
CTI CTI 9012FRA 1974
Baker, Chet, Jim Hall & Hubert Laws
- Studio Trieste


10 €
CTI 63.051GER 1981
Baker, Chet, Jim Hall & Hubert Laws
- Studio Trieste


10 €
CTI CTI 9007USA 1981
Barretto, Ray
- La Cuna


10 €
CTI CTI 9002USA 1980
Beck, Joe
- Beck


10 €
CTI CTI 9028FRA 1975
Beck, Joe & David Sanborn
- Beck & Sanborn
NOTES: reissue of Kudu KU 21

10 €
CTI CTI 9028USA 1979
Beck, Joe & David Sanborn
- Beck & Sanborn
NOTES: reissue

10 €
CTI CTI 8002USA 1979
Benson, George
- Bad Benson


10 €
CTI CTI 6045USA 1974
Benson, George
- Bad Benson


10 €
CTI CTI 9004FRA 1974
Benson, George
- Beyond The Blue Horizon


10 €
CTI CTI 6009USA 1971
Benson, George
- Beyond The Blue Horizon
NOTES: reissue

10 €
CTI CTI 8007USA 1979
Benson, George
- Body Talk


10 €
CTI CTI 6033USA 1973
Benson, George
- Body Talk


10 €
CTI CTI 9003FRA 1973
Benson, George
- Body Talk


10 €
CTI CTL 20UK 1973
Benson, George
- Good King Bad


10 €
CTI CTI 6062USA 1976
Benson, George
- In Concert - Carnegie Hall


10 €
CTI 63.012GER 1976
Benson, George
- In Concert - Carnegie Hall


10 €
CTI CTI 6072USA 1976
Benson, George
- In Concert - Carnegie Hall


10 €
CTI CTI 9005FRA 1976
Benson, George
- Pacific Fire


10 €
CTI CTI 9010USA 1983
Benson, George
- Space


10 €
CTI 63.042GER 1978
Benson, George
- Space


10 €
CTI CTI 7085USA 1978
Benson, George
- The Best Of...


10 €
CTI 63.035GER 1977
Benson, George
- White Rabbit


10 €
CTI CTI 6015USA 1971
Benson, George
- White Rabbit
NOTES: reissue

10 €
CTI CTI 8009USA 1979
Benson, George & Joe Farrell
- Benson & Farrell


10 €
CTI 63.008GER 1976
Benson, George & Joe Farrell
- Benson & Farrell


10 €
CTI CTI 6069USA 1976
Back to Top