Label: Campi

Various ArtistsLC 7ITA 1970100 € 
- I Saro' Sempre Fedele Se... (Stelvio Cipriani, Gianni Ferrio, Piero Piccioni) 
Various ArtistsLC 2ITA 1970150 € 
- Ovunque Io Sia... (Soundtrack) (Piero Piccioni, Stelvio Cipriani, Mario Molino) 
Back to Top